Trgovačko pravo - Odvjetnica Danija Budimir

Trgovačko pravo

  • osnivanje i statusne promjene trgovačkih društava
  • upis osnivanja i promjene u sudski registar trgovačkog suda
  • izrada svih normativnih akata uključivo i područje radnog prava
  • zastupanje u trgovačkim sporovima